Do popularnych symboli islamu z pewnością zaliczyć trzeba wiele różnych emblematów, które funkcjonują w tym wyznaniu wiary, jednakże nie możemy zapominać o fakcie, że islam zabrania przedstawiania postaci Allaha, czyli Boga Stwórcy. Mimo wszystko, religia jest pełna różnorodnych znaków. Symbolem, na jaki w szczególności trzeba zwrócić uwagę jest półksiężyc stanowiący […]

Islam to wyznanie wiary podobne wbrew powszechnym stereotypowym opiniom do naszego chrześcijaństwa. Wynika to przede wszystkim z tego względu, że religia muzułmańska wywodzi się z chrześcijaństwa i jest do niego dlatego bardzo mocno zbliżona. Podobieństwa pomiędzy tymi religiami wynikają natomiast w szczególności z faktu, że islam i chrześcijaństwo łączą wspólne […]

Jezus w islamie – czy jest to możliwe, aby tak istotna postać religii chrześcijańskiej występowała również w wyznaniu wiary muzułmanów? Czy te wiary mają ze sobą coś wspólnego? Czy są one odległymi i zupełnie niepowiązanymi religiami monoteistycznymi? Warto poczytać nasz poradnik, w którym przedstawimy kilka ciekawostek odnoszących się do religii […]

Sunnizm jest to religia, która stanowi swego rodzaju odłam w wyznaniu muzułmańskim. Jest to wiara typowa dla kalifatu. Czym charakteryzuje się sunnizm? Poczytaj w dalszych fragmentach. Jako sunnizm rozumie się wierzenie, które jest połączone również z etyką oraz moralnością. Co więcej, sunnizm nawiązuje do połączenia tego wszystkiego z prawem państwowym. […]

Kobieta w islamie to szczególne zagadnienie, któremu poświęcane są potężne tomy literackie, co wynika przede wszystkim z faktu, że głęboko zakorzenione w kulturze tradycje, zwyczaje oraz odniesienie do płci damskiej budzi od wieków silne kontrowersje. Co jest w rzeczywistości robione, a jak głosi Koran? To, w jaki sposób święta księga […]

Dżihad stanowi święto, które jest bardzo ważne dla kultury muzułmańskiej, ponieważ przedstawiane jest ono jako forma szahadu. W zasadzie to, jak dokładnie rozumieć pojęcie wspomnianego w tytule dżihadu jest uzależnione przede wszystkim od postrzegania ksiąg Koranu i jego interpretacji. Niektórzy traktują dżihad jako przesłankę do prowadzenia wojen i konfliktów zbrojnych […]

Do powszechnie znanych wydarzeń muzułmańskich zalicza się Noc Poczęcia Proroka, Aszurę, Nowy Rok, czy Hidżrę oraz wiele innych równie istotnych świąt. O tym, czym charakteryzują się poszczególne z nich dowiesz się po przeczytaniu informacji znajdujących się w dalszych fragmentach. Zapraszamy do lektury. Aszura czyli inaczej 10 muharrama to jest święto […]

Pojęcie islam określające wyznanie wiary odnosi się do arabskiego terminu, jakim nazywa się religię monoteistyczną, będącą drugim wierzeniem na świeci, zaraz po chrześcijaństwie, biorąc pod uwagę przykładowo ilość wyznawców oraz skalę rozpowszechnienia. Za najważniejszą księgę islamu uznaje się Koran. Jest to odpowiednik naszej Biblii. W Koranie występują natomiast przeróżne przesłania […]

Każda religia może istnieć dzięki stworzonemu zestawowi rozmaitych podstaw, na jakich się opiera wyznanie. W szczególności mowa tu o filarach wiary do jakich powinien odnosić się wyznawca konkretnego systemu religijnego. W niniejszym artykule poświęcimy miejsce zwłaszcza religii muzułmańskiej, czyli islamowi. Na czym bazuje ta religia? Więcej poniżej. Filarem islamu jest […]

Popularna religia islam stanowi monoteistyczne wyznanie wiary, które głosi, że Bogiem jest Allah, natomiast jego wysłannikiem na ziemię jest Muhammad, a więc Mahomet. Losy proroka sięgają szóstego stulecia, kiedy to w Mekce przyszedł on na świat. Ostatecznie religia islamska mówi o tym, że Mahomet dostał objawienia od Allaha a w […]