Dżihad
Dżihad

Dżihad

Dżihad stanowi święto, które jest bardzo ważne dla kultury muzułmańskiej, ponieważ przedstawiane jest ono jako forma szahadu. W zasadzie to, jak dokładnie rozumieć pojęcie wspomnianego w tytule dżihadu jest uzależnione przede wszystkim od postrzegania ksiąg Koranu i jego interpretacji. Niektórzy traktują dżihad jako przesłankę do prowadzenia wojen i konfliktów zbrojnych wszczynanych specjalnie po to, żeby rozpowszechnić religię muzułmańską na obszarze jak najszerszym. Ponadto warto też wspomnieć o indywidualnym podejściu do dżihad, przez co rozumie się zwłaszcza osobiste podejście każdego wyznawcy wiary.
Bardzo często przekazy głoszone przez hadisów pokazują, że w okresie, gdy żył i działał na rzecz rozszerzenia islamu prorok Mahomet, dżihad traktowany był jako forma zbrojnej walki po to, żeby kontynuować walkę z tymi, którzy nie wierzą w Allaha. Takie wrogie nastawienie jest natomiast równoznaczne z tym, że poprzez wojnę chciano wskórać zwłaszcza przejście na religię islamską.

Mahomet był prorokiem, który połączył wszystkich Arabów w jedność, a co za tym idzie to dzięki niemu islam w ogóle się rozpowszechnił. Z czasem poprzez działania dżihadu z kolei doszło do podbicia Półwyspu Iberyjskiego, opanowania rejonu niemal całej Afryki Północnej oraz sporego fragmentu Azji Środkowej, a także Bliskiego Wschodu. Warto jednakże wspomnieć, że szyici oraz sunnici podchodzą do pojęcia dżihadu skrajnie odmiennie. A mianowicie, dla przykładu, sunnici uznają, że dżihad jest w formie defensywnej albo ofensywnej. Jeżeli natomiast chodzi o szyitów, to w ich przypadku dżihad w wymiarze ofensywnym jest całkowicie zawieszony.
Artykuł dzięki: