Kobieta w islamie
Kobieta w islamie

Kobieta w islamie

Kobieta w islamie to szczególne zagadnienie, któremu poświęcane są potężne tomy literackie, co wynika przede wszystkim z faktu, że głęboko zakorzenione w kulturze tradycje, zwyczaje oraz odniesienie do płci damskiej budzi od wieków silne kontrowersje. Co jest w rzeczywistości robione, a jak głosi Koran?
To, w jaki sposób święta księga czyli islamski odpowiedni Biblii odnosi się do kobiet jest bardzo rozmaicie interpretowane. Jest jednak w Koranie mnóstwo różnorodnych wersetów, które pokazują, w jakim miejscu powinna znajdować się kobieta w życiu społecznym oraz jaka jest jej rola na ziemi. Koran mówi przede wszystkim o wyraźnych różnicach w kwestii zwłaszcza traktowania człowieka płci męskiej a żeńskiej. Mimo tego, że obydwoje są istotami ludzkimi, mężczyzna w islamie jest znacznie wyżej ceniony jako jednostka niż kobieta.

Islam ogólnie gwarantuje przedstawicielkom płci pięknej mnóstwo praw, które dał kobietom Allah, niemniej jednak nie wszyscy właściwie potrafią interpretować tego rodzaju sformułowania występujące w Koranie, na przykład werset 24:4 wskazuje na to, że kobieta i mężczyzna powinni być zrównani jeżeli chodzi o kwestię honoru oraz godności. Ponadto, kobieta powinna także mieć sposobność bezproblemowego dziedziczenia majętności, tak samo jak prawo to posiada mężczyzna. Mówi o tym natomiast werset 4:7. Kobieta ma prawo również do kształcenia się, poszerzania swych horyzontów oraz zdobywania wiedzy w interesującym ją zakresie oraz ogólnie. Może także nauczać, o czym mówiły nauki głoszone przez proroka Mahometa.
Artykuł dzięki: