Na czym polega islam?
Na czym polega islam?

Na czym polega islam?

Pojęcie islam określające wyznanie wiary odnosi się do arabskiego terminu, jakim nazywa się religię monoteistyczną, będącą drugim wierzeniem na świeci, zaraz po chrześcijaństwie, biorąc pod uwagę przykładowo ilość wyznawców oraz skalę rozpowszechnienia.
Za najważniejszą księgę islamu uznaje się Koran. Jest to odpowiednik naszej Biblii. W Koranie występują natomiast przeróżne przesłania jakie kierowane są do społeczności muzułmańskiej przez Boga Stwórcę, to jest Allaha. Islamem nazywa się inaczej mahometanizm, jednak drugie z tych określeń jest dużo rzadziej używane. Islam i muzułmanizm to najczęstsze terminy nazywające to wierzenie. W języku arabskim islamem definiuje się poddanie się całkowicie temu, jaka jest wola Boga Stwórcy, czyli Allaha.

Warto wspomnieć, że religia, która na pierwszy rzut oka wydaje się nam tak odległa od pozostałych wierzeń, zwłaszcza od naszego chrześcijaństwa, w rzeczywistości jest mocno z chrześcijaństwem powiązana. Wykazuje ona wspólne korzenie z religią jaką my Polacy wyznajemy w większości oraz równocześnie z judaizmem. Łączą te trzy wyznania wiary także i postaci religijne typu Jezus, Mojżesz oraz Abraham a także Archanioł Gabriel.
Za ważną, wręcz kluczową datę w islamie, uznaje się rok 610 naszej ery, ponieważ to właśnie wtedy muzułmanie uzyskali nauki w postaci Koranu. Wówczas także przekazano pięć najistotniejszych zasad tej religii, a mianowicie pięciokrotną modlitwę jaka powinna się odbywać w ciągu doby, pielgrzymka do Mekki, która musi być zrealizowana chociażby raz w życiu przez każdego, bez wyjątku, jałmużna dla ubogich, ramadan, a więc poszczenie raz w miesiącu oraz wyznanie wiary w stwórcę Allaha, a zatem szahada.
Artykuł dzięki: