Sunnizm
Sunnizm

Sunnizm

Sunnizm jest to religia, która stanowi swego rodzaju odłam w wyznaniu muzułmańskim. Jest to wiara typowa dla kalifatu. Czym charakteryzuje się sunnizm? Poczytaj w dalszych fragmentach.
Jako sunnizm rozumie się wierzenie, które jest połączone również z etyką oraz moralnością. Co więcej, sunnizm nawiązuje do połączenia tego wszystkiego z prawem państwowym. W gruncie rzeczy chodzi o to, że wiele krajów stawia na szariat, czyli funkcjonowanie obejmujące połączenie prawa religijnego oraz prawa państwowego w jeden wielki organizm. Taki stan rzeczy występuje aktualnie przede wszystkim w takich miejscach geograficznych jak Afganistan oraz Arabia Saudyjska.

Warto też dodać, że na terenie na przykład Iraku, religia sunnicka, a raczej islam w tym wydaniu, jest podstawą – bazą wyjściową – do życia państwa i jego dalszego rozwoju. Z kolei Koran to święta księga jaka opiera się na prawie świeckim. Rozdział religii oraz państwa, wyszczególniając je jako zupełnie odrębne odłamy, nastąpił zwłaszcza w krajach, gdzie mowa o postanowieniach Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Obecnie funkcjonuje dwanaście państw, które tolerują apostazję jako coś, co powinno być karane śmiercią. Inna sytuacja obowiązuje natomiast w Turcji, która stworzyła kraj laicki bazujący na schemacie francuskim i miało to miejsce jeszcze w latach dwudziestych dwudziestego stulecia. Warto także wspomnieć o tym, że w roku 1990 wszystkie kraje islamskie przyjęły Kairską Deklarację Praw Człowieka, w związku z tym, doszło do próby zjednania w ideach teologii islamskiej oraz zachodnich prawideł.
Artykuł dzięki: