Islam a chrześcijaństwo
Islam a chrześcijaństwo

Islam a chrześcijaństwo

Islam to wyznanie wiary podobne wbrew powszechnym stereotypowym opiniom do naszego chrześcijaństwa. Wynika to przede wszystkim z tego względu, że religia muzułmańska wywodzi się z chrześcijaństwa i jest do niego dlatego bardzo mocno zbliżona. Podobieństwa pomiędzy tymi religiami wynikają natomiast w szczególności z faktu, że islam i chrześcijaństwo łączą wspólne postaci religijne w tym archanioł Gabriel, a także Jezus Chrystus oraz Mojżesz. Wystarczy odpowiednio interpretować Koran i Biblię, aby dostrzec, że faktycznie te religie są w dużym stopniu do siebie upodobnione.
Biblia i Koran mówią o wspólnych prorokach, do których zalicza się nie tylko wyżej wspomnianego Mojżesza, ale też Lota, Abrahama oraz Noego i Adama. Warto też wspomnieć o podobieństwie zjawisk, a mianowicie Niepokalanym Poczęciu Maryi, wyznaniu wiary w sąd ostateczny i zbawienie wieczne, a także Zwiastowaniu. W związku z tym, dlatego wspólna okazuje się też postać Archanioła Gabriela, który to zapowiedział, że syn boży zostanie urodzony.

Nie oznacza to jednakże, że zarówno islam, jak i chrześcijaństwo są całkowicie identyczne. Występuje między nimi sporo zasadniczych różnic i w tym przypadku warto wspomnieć między innymi o tym, że w religii muzułmańskiej nie ma mowy o tym, aby istota ludzka stanowiła boże dziecko. Człowiek w islamie stanowi sługę bożego, który powinien wykazywać się maksymalnym posłuszeństwem oraz pełną akceptacją woli bożej. Islam nie mówi tez o pojęciu grzechu pierworodnego. Do tego trzeba też wspomnieć o Duchu Świętym, którego postać pojawia się w chrześcijaństwie. Jezus zapowiedział, że Duch Święty będzie pocieszycielem ludzkości, z kolei u muzułmanów tę rolę pełnić ma prorok Mahomet będący boskim wysłannikiem wprost od Allaha.
Artykuł dzięki: