Jedną z najpowszechniejszych religii jest islam, który stanowi wyznanie monoteistyczne. Wszyscy wyznawcy tej religii głoszą, że największym stwórcą jest Allah. Ich świętą księgą natomiast okazuje się Koran. W odróżnieniu od naszej Biblii, która jednakże jest bardzo podobna pod wieloma kwestiami ze świętą księgą muzułmańską, tylko zupełnie inaczej się ją interpretuje. […]

Do popularnych symboli islamu z pewnością zaliczyć trzeba wiele różnych emblematów, które funkcjonują w tym wyznaniu wiary, jednakże nie możemy zapominać o fakcie, że islam zabrania przedstawiania postaci Allaha, czyli Boga Stwórcy. Mimo wszystko, religia jest pełna różnorodnych znaków. Symbolem, na jaki w szczególności trzeba zwrócić uwagę jest półksiężyc stanowiący […]

Islam to wyznanie wiary podobne wbrew powszechnym stereotypowym opiniom do naszego chrześcijaństwa. Wynika to przede wszystkim z tego względu, że religia muzułmańska wywodzi się z chrześcijaństwa i jest do niego dlatego bardzo mocno zbliżona. Podobieństwa pomiędzy tymi religiami wynikają natomiast w szczególności z faktu, że islam i chrześcijaństwo łączą wspólne […]

Jezus w islamie – czy jest to możliwe, aby tak istotna postać religii chrześcijańskiej występowała również w wyznaniu wiary muzułmanów? Czy te wiary mają ze sobą coś wspólnego? Czy są one odległymi i zupełnie niepowiązanymi religiami monoteistycznymi? Warto poczytać nasz poradnik, w którym przedstawimy kilka ciekawostek odnoszących się do religii […]

Sunnizm jest to religia, która stanowi swego rodzaju odłam w wyznaniu muzułmańskim. Jest to wiara typowa dla kalifatu. Czym charakteryzuje się sunnizm? Poczytaj w dalszych fragmentach. Jako sunnizm rozumie się wierzenie, które jest połączone również z etyką oraz moralnością. Co więcej, sunnizm nawiązuje do połączenia tego wszystkiego z prawem państwowym. […]