Ogólne informacje o islamie
Ogólne informacje o islamie

Ogólne informacje o islamie

Jedną z najpowszechniejszych religii jest islam, który stanowi wyznanie monoteistyczne. Wszyscy wyznawcy tej religii głoszą, że największym stwórcą jest Allah. Ich świętą księgą natomiast okazuje się Koran. W odróżnieniu od naszej Biblii, która jednakże jest bardzo podobna pod wieloma kwestiami ze świętą księgą muzułmańską, tylko zupełnie inaczej się ją interpretuje. Więcej na ten temat przytoczymy w następnych fragmentach.
Islam jest to słowo, które występuje w języku arabskim i stanowi nic innego jak poddanie się woli Boga Stwórcy. Poza islamem bardzo popularnym rodzajem wyznania wiary jest także judaizm, który podobnie jak zresztą chrześcijaństwo wykazuje bardzo wiele wspólnego z islamem. Wszystkie te trzy religie uznają postać Abrahama oraz Mojżesza, natomiast według kart Koranu, to Mahomet twierdził, że objawienia jakich doświadczyli wyżej wymienieni mają być uzupełniane oraz przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zarówno islam, jak również chrześcijaństwo oraz judaizm zostały powiązane przez osobę Archanioła Gabriela.

To jemu według wierzeń muzułmańskich objawiły się prawdy islamskie. Muzułmanie wierzą, że ich Stwórca to bóstwo nieskazitelne, idealne oraz wszechwiedzące. Allaha nie wolno jednakże nijak wyrażać, zatem jest zabronione przedstawianie go w dowolnej postaci, niezależnie od intencji. Muzułmanie są przekonani, podobnie jak i chrześcijanie, że nadejdzie dla nich Sąd Ostateczny. W tym dniu wszyscy zostaną osądzeni. Wówczas człowiek zostanie rozliczony za to, co zrobił nieodpowiedniego oraz właściwego.
Artykuł dzięki: