Ważne dni dla islamistów
Ważne dni dla islamistów

Ważne dni dla islamistów

Czy wiesz, że tak samo jak chrześcijanie obchodzą swoje święta kościelne, podobnie celebrują ważne wydarzenia również i islamiści? Muzułmanie mają bardzo wiele różnorodnych powodów do celebracji. Jakie i o jakich świętach mowa? Sprawdź poniżej.
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na dzień zwany Hidżra, których stanowi moment uczczenia Mahometa. Mówimy tu o ucieczce z Mekki w kierunku Medyny. Miało to miejsce w roku sześćset dwudziestym drugim. Kolejnym istotnym wydarzeniem jest Noc Poczęcia Proroka, która świętowana jest wraz z pierwszymi dniami miesiąca muzułmańskiego zwanego radżab. Wówczas czczone jest narodzenie się Mahometa. Warto również wspomnieć, że matką upamiętnianego proroka była Amina. W Turcji zaś w Noc Poczęcia Proroka, czyli wraz z początkiem miesiąca radżab, obchodzona jest tak zwana noc światła.

Tej okazji towarzyszy bardzo efektowny zwyczaj polegający na rozświetlaniu wnętrz meczetów. Coś w stylu naszych cmentarzy, które błyszczą w świetle zniczy na Wszystkich Świętych. Światło pali się w meczetach, podobnie jak u nas na rodzinnych mogiłach. Warto także wspomnieć o Urodzinach Proroka, czyli z języka arabskiego urdu milad, a więc święcie, w którym czczony jest dzień przyjścia na świat Mahometa będącego boskim wysłannikiem przybywającym z przesłaniem uzyskanym w objawieniu od Allaha. Warto wspomnieć, że celebrowanie tego dnia zrodziło się na przełomie dwóch stuleci, to jest między dziesiątym a jedenastym wiekiem i na terenie Egiptu. Jeszcze inny rodzaj świąt to Urodziny trzynastego radżaba czyli Ali ibn Abi Taliba oraz Noc Wniebowstąpienia.
Artykuł dzięki: