Historia islamu
Historia islamu

Historia islamu

Mahomet czyli inaczej z języka arabskiego Muhammad to prorok, którzy uznawany jest za stwórcę religii muzułmańskiej, czyli islamu. Początki jego życia datowane są na koniec szóstego stulecia, a dokładniej karty historii wskazują, że urodził się on w roku pięćset siedemdziesiątym. Z kolei zmarł w roku sześćset trzydziestym drugim. Jego miejscowością rodzinną była Mekka, dlatego też w islamie aż tak dużo miejsca i uwagi poświęca się temu właśnie miejscu. Koran czyli święta księga muzułmanów wskazuje na pięć podstawowych zasad zalecanych każdemu islamiście, a wśród nich jest zwłaszcza pielgrzymka do Mekki.
Jeżeli chodzi o proroka Muhammada, to był on wychowywany przez dziadka oraz stryjka. Najpierw pracował jako handlarz, a z czasem z kolei zaczął być wyznawcą wiary muzułmańskiej, dlatego też stał się reprezentantem Allaha na ziemi.

Prawdopodobnie objawił mu się Bóg Stwórca i od tego czasu Mahomet porzucił swoje dotychczasowe, ziemskie życie, stając się gorliwym propagatorem wszystkiego, co następnie zostało ujęte na stronach świętej księgi Koran. Wyżej wspomniane objawienie nastąpiło w roku sześćset dziesiątym naszej ery, a miejscem objawienia była jaskinia Hira. Musimy również pamiętać o tym, że z Mekki do Medyny nastąpiła bardzo szybka ucieczka Mahometa, co pociągnęło za sobą także pojawienie się drugiej ważnej miejscowości na mapie geograficznej islamistów. Wraz z biegiem czasu zwiększała się liczba popierających Mahometa i to co głosił, mimo że początkowo był on raczej rzadko wspierany. W konsekwencji tego islam rósł w siłę. Wraz z końcem życia Mahometa islam był już na tyle popularny, że bez większych trudności znały go wszystkie kontynenty, w tym także i Stary Kontynent, czyli Europa.
Artykuł dzięki: