Jedną z najpowszechniejszych religii jest islam, który stanowi wyznanie monoteistyczne. Wszyscy wyznawcy tej religii głoszą, że największym stwórcą jest Allah. Ich świętą księgą natomiast okazuje się Koran. W odróżnieniu od naszej Biblii, która jednakże jest bardzo podobna pod wieloma kwestiami ze świętą księgą muzułmańską, tylko zupełnie inaczej się ją interpretuje. […]

Mahomet czyli inaczej z języka arabskiego Muhammad to prorok, którzy uznawany jest za stwórcę religii muzułmańskiej, czyli islamu. Początki jego życia datowane są na koniec szóstego stulecia, a dokładniej karty historii wskazują, że urodził się on w roku pięćset siedemdziesiątym. Z kolei zmarł w roku sześćset trzydziestym drugim. Jego miejscowością […]

Czy wiesz, że tak samo jak chrześcijanie obchodzą swoje święta kościelne, podobnie celebrują ważne wydarzenia również i islamiści? Muzułmanie mają bardzo wiele różnorodnych powodów do celebracji. Jakie i o jakich świętach mowa? Sprawdź poniżej. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na dzień zwany Hidżra, których stanowi moment uczczenia Mahometa. Mówimy tu […]

Do popularnych symboli islamu z pewnością zaliczyć trzeba wiele różnych emblematów, które funkcjonują w tym wyznaniu wiary, jednakże nie możemy zapominać o fakcie, że islam zabrania przedstawiania postaci Allaha, czyli Boga Stwórcy. Mimo wszystko, religia jest pełna różnorodnych znaków. Symbolem, na jaki w szczególności trzeba zwrócić uwagę jest półksiężyc stanowiący […]

Islam to wyznanie wiary podobne wbrew powszechnym stereotypowym opiniom do naszego chrześcijaństwa. Wynika to przede wszystkim z tego względu, że religia muzułmańska wywodzi się z chrześcijaństwa i jest do niego dlatego bardzo mocno zbliżona. Podobieństwa pomiędzy tymi religiami wynikają natomiast w szczególności z faktu, że islam i chrześcijaństwo łączą wspólne […]

Jezus w islamie – czy jest to możliwe, aby tak istotna postać religii chrześcijańskiej występowała również w wyznaniu wiary muzułmanów? Czy te wiary mają ze sobą coś wspólnego? Czy są one odległymi i zupełnie niepowiązanymi religiami monoteistycznymi? Warto poczytać nasz poradnik, w którym przedstawimy kilka ciekawostek odnoszących się do religii […]

Sunnizm jest to religia, która stanowi swego rodzaju odłam w wyznaniu muzułmańskim. Jest to wiara typowa dla kalifatu. Czym charakteryzuje się sunnizm? Poczytaj w dalszych fragmentach. Jako sunnizm rozumie się wierzenie, które jest połączone również z etyką oraz moralnością. Co więcej, sunnizm nawiązuje do połączenia tego wszystkiego z prawem państwowym. […]

Kobieta w islamie to szczególne zagadnienie, któremu poświęcane są potężne tomy literackie, co wynika przede wszystkim z faktu, że głęboko zakorzenione w kulturze tradycje, zwyczaje oraz odniesienie do płci damskiej budzi od wieków silne kontrowersje. Co jest w rzeczywistości robione, a jak głosi Koran? To, w jaki sposób święta księga […]

Dżihad stanowi święto, które jest bardzo ważne dla kultury muzułmańskiej, ponieważ przedstawiane jest ono jako forma szahadu. W zasadzie to, jak dokładnie rozumieć pojęcie wspomnianego w tytule dżihadu jest uzależnione przede wszystkim od postrzegania ksiąg Koranu i jego interpretacji. Niektórzy traktują dżihad jako przesłankę do prowadzenia wojen i konfliktów zbrojnych […]