Jedną z najpowszechniejszych religii jest islam, który stanowi wyznanie monoteistyczne. Wszyscy wyznawcy tej religii głoszą, że największym stwórcą jest Allah. Ich świętą księgą natomiast okazuje się Koran. W odróżnieniu od naszej Biblii, która jednakże jest bardzo podobna pod wieloma kwestiami ze świętą księgą muzułmańską, tylko zupełnie inaczej się ją interpretuje. […]