Jak każda religia, także wyznanie muzułmańskie posiada mnóstwo rozmaitych ważnych świąt, do jakich zalicza się kilka wydarzeń islamskich o jakich wspomnimy w dalszych częściach naszego artykułu. Więcej informacji na ten temat poniżej. Warto wspomnieć o święcie z okazji początku roku, które określane jest z języka arabskiego ` muharrama, a mianowicie […]