Jedną z najpowszechniejszych religii jest islam, który stanowi wyznanie monoteistyczne. Wszyscy wyznawcy tej religii głoszą, że największym stwórcą jest Allah. Ich świętą księgą natomiast okazuje się Koran. W odróżnieniu od naszej Biblii, która jednakże jest bardzo podobna pod wieloma kwestiami ze świętą księgą muzułmańską, tylko zupełnie inaczej się ją interpretuje. […]

Do popularnych symboli islamu z pewnością zaliczyć trzeba wiele różnych emblematów, które funkcjonują w tym wyznaniu wiary, jednakże nie możemy zapominać o fakcie, że islam zabrania przedstawiania postaci Allaha, czyli Boga Stwórcy. Mimo wszystko, religia jest pełna różnorodnych znaków. Symbolem, na jaki w szczególności trzeba zwrócić uwagę jest półksiężyc stanowiący […]

Sunnizm jest to religia, która stanowi swego rodzaju odłam w wyznaniu muzułmańskim. Jest to wiara typowa dla kalifatu. Czym charakteryzuje się sunnizm? Poczytaj w dalszych fragmentach. Jako sunnizm rozumie się wierzenie, które jest połączone również z etyką oraz moralnością. Co więcej, sunnizm nawiązuje do połączenia tego wszystkiego z prawem państwowym. […]

Kobieta w islamie to szczególne zagadnienie, któremu poświęcane są potężne tomy literackie, co wynika przede wszystkim z faktu, że głęboko zakorzenione w kulturze tradycje, zwyczaje oraz odniesienie do płci damskiej budzi od wieków silne kontrowersje. Co jest w rzeczywistości robione, a jak głosi Koran? To, w jaki sposób święta księga […]

Do powszechnie znanych wydarzeń muzułmańskich zalicza się Noc Poczęcia Proroka, Aszurę, Nowy Rok, czy Hidżrę oraz wiele innych równie istotnych świąt. O tym, czym charakteryzują się poszczególne z nich dowiesz się po przeczytaniu informacji znajdujących się w dalszych fragmentach. Zapraszamy do lektury. Aszura czyli inaczej 10 muharrama to jest święto […]

Pojęcie islam określające wyznanie wiary odnosi się do arabskiego terminu, jakim nazywa się religię monoteistyczną, będącą drugim wierzeniem na świeci, zaraz po chrześcijaństwie, biorąc pod uwagę przykładowo ilość wyznawców oraz skalę rozpowszechnienia. Za najważniejszą księgę islamu uznaje się Koran. Jest to odpowiednik naszej Biblii. W Koranie występują natomiast przeróżne przesłania […]

Każda religia może istnieć dzięki stworzonemu zestawowi rozmaitych podstaw, na jakich się opiera wyznanie. W szczególności mowa tu o filarach wiary do jakich powinien odnosić się wyznawca konkretnego systemu religijnego. W niniejszym artykule poświęcimy miejsce zwłaszcza religii muzułmańskiej, czyli islamowi. Na czym bazuje ta religia? Więcej poniżej. Filarem islamu jest […]

Jak każda religia, także wyznanie muzułmańskie posiada mnóstwo rozmaitych ważnych świąt, do jakich zalicza się kilka wydarzeń islamskich o jakich wspomnimy w dalszych częściach naszego artykułu. Więcej informacji na ten temat poniżej. Warto wspomnieć o święcie z okazji początku roku, które określane jest z języka arabskiego ` muharrama, a mianowicie […]