Mahomet czyli inaczej z języka arabskiego Muhammad to prorok, którzy uznawany jest za stwórcę religii muzułmańskiej, czyli islamu. Początki jego życia datowane są na koniec szóstego stulecia, a dokładniej karty historii wskazują, że urodził się on w roku pięćset siedemdziesiątym. Z kolei zmarł w roku sześćset trzydziestym drugim. Jego miejscowością […]

Czy wiesz, że tak samo jak chrześcijanie obchodzą swoje święta kościelne, podobnie celebrują ważne wydarzenia również i islamiści? Muzułmanie mają bardzo wiele różnorodnych powodów do celebracji. Jakie i o jakich świętach mowa? Sprawdź poniżej. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na dzień zwany Hidżra, których stanowi moment uczczenia Mahometa. Mówimy tu […]

Islam to wyznanie wiary podobne wbrew powszechnym stereotypowym opiniom do naszego chrześcijaństwa. Wynika to przede wszystkim z tego względu, że religia muzułmańska wywodzi się z chrześcijaństwa i jest do niego dlatego bardzo mocno zbliżona. Podobieństwa pomiędzy tymi religiami wynikają natomiast w szczególności z faktu, że islam i chrześcijaństwo łączą wspólne […]

Jezus w islamie – czy jest to możliwe, aby tak istotna postać religii chrześcijańskiej występowała również w wyznaniu wiary muzułmanów? Czy te wiary mają ze sobą coś wspólnego? Czy są one odległymi i zupełnie niepowiązanymi religiami monoteistycznymi? Warto poczytać nasz poradnik, w którym przedstawimy kilka ciekawostek odnoszących się do religii […]

Dżihad stanowi święto, które jest bardzo ważne dla kultury muzułmańskiej, ponieważ przedstawiane jest ono jako forma szahadu. W zasadzie to, jak dokładnie rozumieć pojęcie wspomnianego w tytule dżihadu jest uzależnione przede wszystkim od postrzegania ksiąg Koranu i jego interpretacji. Niektórzy traktują dżihad jako przesłankę do prowadzenia wojen i konfliktów zbrojnych […]

Popularna religia islam stanowi monoteistyczne wyznanie wiary, które głosi, że Bogiem jest Allah, natomiast jego wysłannikiem na ziemię jest Muhammad, a więc Mahomet. Losy proroka sięgają szóstego stulecia, kiedy to w Mekce przyszedł on na świat. Ostatecznie religia islamska mówi o tym, że Mahomet dostał objawienia od Allaha a w […]