Do powszechnie znanych wydarzeń muzułmańskich zalicza się Noc Poczęcia Proroka, Aszurę, Nowy Rok, czy Hidżrę oraz wiele innych równie istotnych świąt. O tym, czym charakteryzują się poszczególne z nich dowiesz się po przeczytaniu informacji znajdujących się w dalszych fragmentach. Zapraszamy do lektury. Aszura czyli inaczej 10 muharrama to jest święto […]

Pojęcie islam określające wyznanie wiary odnosi się do arabskiego terminu, jakim nazywa się religię monoteistyczną, będącą drugim wierzeniem na świeci, zaraz po chrześcijaństwie, biorąc pod uwagę przykładowo ilość wyznawców oraz skalę rozpowszechnienia. Za najważniejszą księgę islamu uznaje się Koran. Jest to odpowiednik naszej Biblii. W Koranie występują natomiast przeróżne przesłania […]

Każda religia może istnieć dzięki stworzonemu zestawowi rozmaitych podstaw, na jakich się opiera wyznanie. W szczególności mowa tu o filarach wiary do jakich powinien odnosić się wyznawca konkretnego systemu religijnego. W niniejszym artykule poświęcimy miejsce zwłaszcza religii muzułmańskiej, czyli islamowi. Na czym bazuje ta religia? Więcej poniżej. Filarem islamu jest […]

Popularna religia islam stanowi monoteistyczne wyznanie wiary, które głosi, że Bogiem jest Allah, natomiast jego wysłannikiem na ziemię jest Muhammad, a więc Mahomet. Losy proroka sięgają szóstego stulecia, kiedy to w Mekce przyszedł on na świat. Ostatecznie religia islamska mówi o tym, że Mahomet dostał objawienia od Allaha a w […]

Jak każda religia, także wyznanie muzułmańskie posiada mnóstwo rozmaitych ważnych świąt, do jakich zalicza się kilka wydarzeń islamskich o jakich wspomnimy w dalszych częściach naszego artykułu. Więcej informacji na ten temat poniżej. Warto wspomnieć o święcie z okazji początku roku, które określane jest z języka arabskiego ` muharrama, a mianowicie […]