Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Jedną ze specyficznych podkategorii działu przemysłowego zwanego energetyką okazuje się elektroenergetyka. Jest to dyscyplina, jaka obejmuje dziedzinę energetyki ogólnej a także łączy ją z elektrotechniką. Jest to sfera, która zajmuje się przetwórstwem i produkcją oraz rozdziałem energii elektrycznej. Podstawowym zadaniem jest tu zwłaszcza zapewnienie dopływu energii elektrycznej do użytkownika. Ta energia ma być na najwyższym poziomie. Chodzi w tym o dynamikę przepływu, jaka powinna opierać się także na niezawodności owego dopływu.

Elektroenergetyka specjalizuje się również w produkcji energii, wytwórstwie źródeł prądu, generatorach elektrycznych, istnieniu elektrowni oraz konwencjonalnych i niekonwencjonalnych sposobów przepływu energii do odbiorców. Mówi się w tym aspekcie także o obejmowaniu przez elektroenergetykę zagadnień związanych z rozproszoną generacją, czyli tak zwanymi mikroźródłami. Są też obszarem jej badań bezstykowe źródła zasilania. Elektroenergetyka uwzględnia także technikę wysokich napięć. Co więcej koncentruje się na tworzeniu specyficznych, pewnych zabezpieczeń przeciwzakłóceniowych, w tym technik odgromowych, technik przepięciowych, jakości energii elektrycznej opartej na najwyższych standardach.

W tym aspekcie warto też wspomnieć o liniach napowietrznych oraz kablach i stacjach elektroenergetycznych. Są w tej materii rozmaite stacje transformatorowo-rozdzielcze, rozdzielnie i stacje transformatorowe. Do tego dochodzą instalacje i sieci elektryczne jak również aparaty elektryczne. Dzięki tejże podkategorii występującej w obrębie energetyki wyróżnia się też przesył danych przebiegający liniami elektroenergetycznymi.

Artykuł dzięki: